Kampania edukacyjno-informacyjna „Focus na zdrowie”

2 czerwca 2017

Projekt Kampanii edukacyjno-informacyjnej „Focus na zdrowie” powstał z potrzeby promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowia wśród społeczeństwa. Fundacja Odzyskać Radość chcąc przyczynić się do zmiany zachowań realizuje zadania, których celem jest propagowanie i kształtowanie idei zdrowego odżywiania się i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym związanym z odżywianiem się, ze szczególnym uwzględnieniem chorób tj. anoreksja, bulimia, jedzenie kompulsywne. Biorąc pod uwagę̨ znaczenie istotnych zagrożeń́ zdrowotnych, jakie mogą̨ nieść nieprawidłowe nawyki żywieniowe wśród młodzieży, postanowiliśmy przeprowadzić kampanię edukacyjno-informacyjną nt. zasad zdrowego odżywiania się i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Z kampanią chcemy dotrzeć do uczniów w wieku 14-19 lat ze szkół na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach realizacji zadania przekażemy do szkół blisko 3.000 broszur oraz plansze edukacyjno-informacyjne, które będą zawierały najistotniejsze informacje nt. zasad zdrowego odżywiania się. Projekt daje szansę zwiększenia świadomości młodych osób na temat występowania i konsekwencji chorób, szukania pomocy, zmiany nawyków żywieniowych, umożliwia zapobieganie lub podjęcie odpowiednich działań w przypadku występowania zaburzeń odżywiania.

Materiały do pobrania:

Broszura_FocusNaZdrowie_FOR