Co to jest odpowiedzialny biznes?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) – to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.

Inną aktualną definicją jest jest definicja zawarta w normie NORMIE PN-ISO 26 000 - "odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach

Formy
współpracy

Firmom, które prowadzą lub chcą prowadzić dobre praktyki CSR, Fundacja Odzyskać Radość proponuje różne formy współpracy:

 • Uczestnictwo w akcjach społecznych prowadzonych przez Fundację Odzyskać Radość
 • Zapraszanie podopiecznych Fundacji na organizowane przez siebie wydarzenia
 • Organizowanie i udział w aukcjach charytatywnych na Allegro Charytatywni
 • Promocja wśród pracowników idei przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Odzyskać Radość
 • Objęcie stałą pomocą finansową wybranego podopiecznego lub grupy dzieci przez program Adoptuj wirtualnie
 • Fundowanie podopiecznym Fundacji np. wyjazdów rekreacyjnych, biletów do ZOO
 • Przekazywanie w formie darowizny rzeczowej produktów swojej firmy
 • Wolontariat pracowniczy
 • Wspólne przygotowania do uroczystości typu Dzień Dziecka, Boże Narodzenie np. dekorowanie choinki, robienie ozdób świątecznych
 • Przygotowywanie prezentów dla podopiecznych Fundacji z okazji urodzin podopiecznych, Dnia Dziecka, Mikołajek i Świąt

Korzyści wprowadzenia strategii odpowiedzialności

Angażując się w nasze projekty społeczne, możecie promować społeczną odpowiedzialność swojej firmy. Korzyści wprowadzenia strategii odpowiedzialności przedsiębiorstwa rozpatrywane powinny być w perspektywie długofalowej.

Wśród nich należy wymienić:

 • budowanie wizerunku wiarygodności i reputacji
 • zwiększenie lojalności wśród konsumentów i interesariuszy
 • wzrost zainteresowania inwestorów w biznes, odpowiedzialnie budujący swój wizerunek
 • podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników.