Fundacja powstała 15 września 2009 r. pod nazwą Fundacja Zdrowa Jesień, wspierając osoby dorosłe, przewlekle chore psychicznie, przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie, gm. Wiśniewo w woj. mazowieckim. Założycielem i fundatorem jest pan Arkadiusz Chmieliński, lekarz z wieloletnią praktyką i specjalizacjami w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i kardiologii.
Fundacja Odzyskać Radość w 2013 roku zmieniła nazwę na Fundacja Odzyskać Radość i została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego.

Fundacja Odzyskać Radość od początku swojej działalności działa również na rzecz niepełnosprawnych, porzuconych dzieci, które znalazły swój dom w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubakach gm. Raciąż woj. mazowieckie. Konsekwentnie dąży do poprawy warunków życiowych i zdrowotnych swoich podopiecznych, równocześnie pracując nad kształtowaniem i zwiększeniem świadomości społecznej Polaków oraz opinii publicznej w zakresie wiedzy o niezwykle trudnej i poważnej sytuacji w jakiej znajdują się porzucone dzieci niepełnosprawne. 

Naszym celem jest pozyskanie konkretnej oraz wymiernej pomocy i wsparcia finansowego dla niepełnosprawnych dzieci, przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubakach.

Pomimo wielu sukcesów leczniczych oraz wychowawczych wciąż brakuje w oddziale środków na utrzymanie oraz edukacje podopiecznych. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje jedynie leczenie i rehabilitację dzieci. Koszty utrzymania naszych podopiecznych są jednak znacznie większe, stąd też zaistniała potrzeba poszukiwań poza systemowych rozwiązań oraz środków finansowych i właśnie dlatego powstała Fundacja Odzyskać Radość.
W związku z potrzebami dzieci niepełnosprawnych Fundacja Odzyskać Radość od listopada 2015 roku rozpoczęła rozbudowę Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowo-Edukacyjnych „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubakach.

Zwiń

Misja

Fundacja Odzyskać Radość jest niezależną, polską organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk.

Głównym celem Fundacji jest edukacja i rehabilitacja porzuconych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz całodobowa opieka nad nimi.

Wierząc, że każde z dziecko najlepiej rozwija się otoczone ciepłem rodziny, staramy się o dom dla naszych podopiecznych w Polsce i za granicą.

Podstawą naszych działań jest indywidualne i kompleksowe podejście do każdego dziecka, po to aby miało ono szanse na godne życie i pełnie wykorzystanie swojego potencjału.

Zwracamy uwagę władz i społeczeństwa na ogromne problemy, z jakimi borykają się zarówno nasi podopieczni jak i placówki lecznicze w Polsce, które opiekują się nimi na co dzień.

Promujemy praktyczne rozwiązania oparte na współpracy międzynarodowej i najwyższych światowych standardach.

Zespół
Fundacji

Prezes Zarządu

Grażyna
Chmielińska

Lekarz stomatolog, ortodonta z wieloletnim stażem. Przez ostatnie 6 lat pełniła funkcję wiceprezesa Fundacji Odzyskać Radość. Jej praktyka prywatna przez ostatnie dwa lata bierze udział w charytatywnym programie wspomagającym rodziny wielodzietne.

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna
Stępińska

Absolwentka ekonomii Politechniki Radomskiej i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat zaangażowana w walkę o prawa porzuconych i niepełnosprawnych. Brała czynny udział w zmianach do ustaw mających na celu zapewnienie finansowania pobytów dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych w całej Polsce. Prywatnie mama dwóch synów oraz opiekun prawny porzuconej, ciężko chorej 3 letniej Julki, choć można powiedzieć, że dzieci ma znacznie więcej, bo o wszystkich maluchach z zakładu opiekuńczo-leczniczego mówi „moje dzieci”. Aktywna społecznie działaczka wrażliwa na zwłaszcza napotrzeby najmłodszych. Jej ostatnim zrealizowanym pomysłem stało się otwarcie szkoły specjalnej.

Wiceprezes Zarządu

Magdalena
Krajewska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku- wydział Lekarski. Obecnie pracuje jako lekarz rodzinny oraz sprawuje opiekę medyczną nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie. Zaangażowana w rozwój fundacji od początku jej powstania. Funkcje wiceprezesa fundacji sprawuje od 2016 roku.

Dyrektor DPS Zdrowa Jesień

Katarzyna
Bochenek

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału pedagogiki i wychowania artystycznego o specjalności praca socjalna, od 16 lat związana z pracą socjalną, pomocą społeczną. Posiadająca doświadczenie zawodowe jako pracownik socjalny pracując z osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz z klientami pomocy społecznej.

Dyrektor szkoły podstawowej specjalnej „odzyskać radość”

Marta
Samoraj

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Menadżer oświaty. Wieloletni nauczyciel w szkołach policealnych, koordynator wycieczek krajowych i zagranicznych dla dzieci młodzieży, wolontariusz w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Pedagog terapeutyczny i rewalidacyjny.

Koordynator biura Fundacji ds. Pożytku Poblicznego

Magdalena
Kowalska

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Z Fundacją Odzyskać Radość współpracująca od 2016. Zaangażowana w wiele projektów związanych z działaniami dobroczynnymi na rzecz niepełnosprawnych i porzuconych dzieci.

Komu
pomagamy

Podopiecznymi Fundacji Odzyskać Radość są dzieci i młodzież, przybywające na co dzień w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubaki w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie.

Oddział opiekuje się przede wszystkim porzuconymi dziećmi. Obecnie znajduje się w nim około pięćdziesięcioro - chorych i ciężko doświadczonych przez los - dzieci z całej Polski, którym Fundacja pomaga „odzyskać radość”. Dzieci cierpią na poważne schorzenia i deformacje (część z nich przebywa w stanie śpiączki). Większość zaraz po urodzeniu została porzucona przez swoich rodziców, aktualnie ok. 80% dzieci to dzieci osierocone. Należy podkreślić, że ZOL w Kraszewie-Czubakach, jako jedyny w Polsce opiekuje się także dziećmi dializowanymi otrzewnowo.

Statut