ROZPOCZNIJ
PRZYGODĘ JAKO
WOLONTARIUSZ,
JUŻ DZIŚ!

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
jan_pawel_ii

WOLONTARIAT INDYWIDUALNY

Według Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536.) wolontariuszem może być każdy kto jest osobą fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ochotniczo i bez wynagrodzenia, wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie, na rzecz organizacji, wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne. Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Jeśli Ty i twoi współpracownicy jesteście wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i chcecie wspólnie zmieniać świat naszych podopiecznych – skontaktujcie się z nami. Jeśli podjęliście świadomą decyzję, że chcecie się zaangażować i macie na to pomysł, wypełnijcie formularz i odpowiedzcie na pytanie w jakim obszarze chcecie nas wpierać? Jesteśmy otwarci na każdą pomoc!

Warto
wiedzieć

Przed przystąpieniem do wolontariatu należy określić swoje zainteresowania. Zastanów się, jaki rodzaj pracy byłby dla Ciebie najbardziej interesujący. To ważne, ponieważ jasne określenie swoich oczekiwań ułatwi późniejsze jej poszukiwanie. 

Dobrze jest odpowiedzieć sobie na pytania typu:

 • Czy wolę wspierać dzieci czy osoby starsze?
 • Czy wolę wykonywać prace biurowe lub organizować akcje charytatywne?
 • Z kim łatwiej nawiązuję kontakt?
 • Czy lubię działać zespołowo, czy indywidualnie?

Jeśli podjąłeś świadomą decyzję, że chcesz być naszym wolontariuszem wypełnij formularz i odpowiedź na pytanie w jakim obszarze chcesz nas wpierać i skontaktuj się z nami na wolontariat@odzyskacradosc.pl Przystępując do naszego grona wolontariuszy musisz podpisać porozumienie.

Formularz
zgłoszeniowy
online

1. Dane

Wybierz rodzaj
wolontariatu

2. Adres

3. Opis

OBSZAR MOŻLIWEJ AKTYWNOŚCI

(zadania, zamierzenia, plany, dziedziny w jakich chciałbyś wspomagać podopiecznych Fundacji)

PROPONOWANY TERMIN PODJĘCIA WOLONTARIATU

(wskaż dogodne terminy, godziny w jakich chciałbyś pełnic wolontariat)

NAPISZ PARĘ ZDAŃ NA SWÓJ TEMAT

(kim jesteś, co lubisz, jakie masz pasje)

Formularz
zgłoszeniowy
online

Wybierz rodzaj wolontariatu

1. Firma

2. Adres firmy

3. Dane osoby kontaktowej

4. Opis

OBSZAR MOŻLIWEJ AKTYWNOŚCI

(zadania, zamierzenia, plany, dziedziny w jakich chciałbyś wspomagać podopiecznych Fundacji)

PRAWA
I OBOWIĄZKI
WOLONTARIUSZA

Drogi Wolontariuszu, jeśli zaangażujesz się w pracę na rzecz naszych podopiecznych, musisz pamiętać o tym, że:

MOŻESZ:

 • brać udział w akcjach charytatywnych na rzecz podopiecznych fundacji
 • pomagać w organizowaniu Dnia Dziecka i innych wydarzeń Fundacji "Odzyskać Radość"
 • promować kampanię 1% wśród swoich przyjaciół i rodziny (napisz do Nas - dostarczymy Ci materiały promocyjne)
 • organizować zbiórki rzeczy  w swojej okolicy
 • pomagać w pracach biurowych w biurze fundacji 
 • proponować swoje pomysły, które sprawią, że dzieci "odzyskają radość"

Pamiętaj – respektuj zasady wprowadzane przez opiekunów dzieci, a będziemy Ci za to bardzo wdzięczni.

MASZ PRAWO:

 • zawrzeć porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na rzecz naszej organizacji
 • uzyskać informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z wykonywanych przez Ciebie czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
 • wspierać podopiecznych Fundacji
 • otrzymać pisemne zaświadczenie o odbywaniu przez Ciebie wolontariatu, w tym o zakresie Twojej pracy
 • do pytań, jeśli czegoś nie wiesz
 • do gorszego dnia

Dziękujemy
za pomoc,
ogromne serce
i za to, że
jesteś z nami