PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE

13 października 2016

ABY PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ZMIANY I POPRAWY WIZERUNKU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KSZTAŁTOWAĆ WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA POZYTYWNĄ POSTAWĘ AKCEPTACJI – OPARTEJ NA TOLERANCJI I SZACUNKU DLA PROBLEMÓW TYCH DZIECI

– Fundacja Odzyskać Radość w 2014 r. postanowiła przeprowadzić kampanię informacyjną – zatytułowaną „Porzucone -Niepełnosprawne”, której celem była pomoc w zrozumieniu potrzeb niepełnosprawnych dzieci oraz przybliżenie opinii publicznej problematyki niepełnosprawności. Więcej informacji na: www.porzucone-niepelnosprawne.pl

– Fundacja Odzyskać Radość w 2014 r. postanowiła przeprowadzić kampanię informacyjną – zatytułowaną „Porzucone -Niepełnosprawne”, której celem była pomoc w zrozumieniu potrzeb niepełnosprawnych dzieci oraz przybliżenie opinii publicznej problematyki niepełnosprawności. Więcej informacji na: www.porzucone-niepelnosprawne.pl